SPAN (SPAN d.d.)

 • Domaći informatički div na korak od izlaska na burzu

  Long by day, short by night!

 • HANFA - objava


  Znači nude skoro 30% vlasništva? A kakva je to ekipa Dujmović i co. , neki novi klinci ili menađeri balkanskog usmjerenja?

  ...i zaboravimo ono što smo naučili kad smo bili mali. Propuh ne ubija, propuh u ovoj krizi spašava. (D.B.)

 • Kažu u SPANu da će ponuditi dionice zaposlenicima, maksimalno 1500 komada. Možda bi to mogao biti orijentir za cijenu po komadu? Koliko bi moglo biti 1500 komada a da zaposleniku to bude prihvatljiva cijena?

 • ne počinje se sa 10; to je nominala, raspon cijene će bit objavljen prije prikupljanja ponuda


  na str. 24 prospekta:


  U Ponudi će biti ponuđeno na prodaju 578.200 Ponuđenih dionica. Ponuđene dionice moći će se kupovati na način određen u Javnom pozivu na podnošenje izjava o prihvatu ponude na kupnju Ponuđenih dionica (dalje u tekstu: “Javni poziv“) koji će biti objavljen na internetskim stranicama Izdavatelja. Uprava Izdavatelja ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti Javni poziv nakon odobrenja ovog Prospekta od strane HANFA-e. U Javnom pozivu bit će određen raspon cijene za Ponuđene dionice (dalje u tekstu: “Raspon cijene“), rok za izvršenje uplate, kao i upute o dostavi Izjava o prihvatu ponude. Uz Javni poziv, Izdavatelj će na svojim internetskim stranicama učiniti javno dostupnim obrasce izjava o prihvatu ponude, koji će se po svom sadržaju razlikovati za pojedine grupe ulagatelja kojima je Ponuda upućena.