• Official Post

  Investicijski cilj pod-Fonda je porast vrijednosti imovine u eurima na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući pretežno u Obveznice i Instrumente tržišta novca prvenstveno iz Republike Hrvatske, EU i OECD-a, te manjim dijelom drugih zemalja s tržištem kapitala u razvoju.


  Minimalna uplata
  50 EUR

  Ulazna naknada
  0,00 %

  Izlazna naknada
  za ulaganja do šest mjeseci 0,50%,

  za ulaganja od šest mjeseci i dulje nema izlaznih naknada

  Imovina (NAV) na datum 30.10.2020.
  1.823.446.488,12 HRK

  Datum osnivanja fonda
  4.7.2001.

  Početna vrijednost udjela
  100,00000

  Depozitar
  ZAGREBAČKA BANKA D.D.

  Žiro račun
  HR7723600001300000259

  Naknada depozitara
  0,10%

  Naknada za upravljanje
  1,20%


  http://www.zbi.hr/home/zbi/zb-bond/hr/