Fintech aplikacije za trgovanje dionicama (Trading 212, Revolut i dr.)

  • Postoji nekoliko tema na kojima se pisalo o Trading 212 i Revolutu a spominjalo se i druge, manje poznate. Te teme su zamrle, prošlo je i pola godine od zadnjih komentara.

    Mislim da bi jedna tema posvećena samo Trading 212 i Revolutu mogla biti zanimljiva.

    Evo, za početak i pitanje koje mene muči: koliko novaca imate na računima u ovim app?

    Ili, ako nećemo o apsolutnim iznosima, kolika je vrijednost vašeg portfelja u fintech apps u usporedbi sa portfeljem kod "pravih" brokera?