Krediti za pravne osobe

 • Većini firma ne plaća glavnicu, već samo kamatu, jer im to predstavlja veliki udar na likvidnost,glavnica dospjeva uglavnom na kraju kredita i plaća se uglavno iz refinaciranja...ne znam odakle ideja da je firmama cilj da što prije otplate kredit?!


  Krediti firmi su vrlo slični obveznicama, samo što kod obveznica firme trebaju biti transparetne pa moraju objaviti uvjete zaduživanja, a kod kredita ne moraju pa iz tog razloga uglavnom pribjegavaju kreditiranju...

 • Odakle nekom ideja da firmi nije u interesu da plati kredit?

 • Kolege, mislim da ste odlutali od teme Tpng. Od kredita naravno zarađuju banke, a ne dužnik. I to sve nema veze sa temom.

  Tpng nema problema sa likvidnošću.

  Ima li netko da zna mogu li vozarine za MR stabilno rasti ili je to trenutno kratkotrajni efekt?

  Kolegice niste u pravu...ovo je djelomično točno samo kod fizičkih osoba, kod pravnih osoba( bar onih za zdravim temeljima) na glavnici kredita zarađuju banke i dužnici, te nije racionalno vraćati glavnicu u takvim uvijetima, te slabiti snagu firme. Ukratko na toj glavnici firma više više zaradi, nego plati kamate.


  Kod prezaduženih firmi, tipa ATPL na glavnici zarađuju samo i isključivo banke, dužnik na takvom dugu samo ima gubitak, što se i vidi iz bilance dotične firme.


  EDIT: dok filozofiramo TPNG je na 43kn.

 • Zato jer ako bi firmi bio interes otplatiti glavnicu, onda bi smanjivala i vlastiti kapital uz dug, frima bi bila sve manja i manja,a omjer duga i kapitala isti...dug se smanjuju tako da se zadržava dobit, te tako postepeno poboljšava omjer duga i kapitala, što naposljetku banke valoriziraju manjim kamatnih stopama,a firma manjih financijskih izdacima.


  Ukratko uvijek je bolja politika, povećavati vlastit kapital i ne vraćati dug, nego vlastitim kapitalom plaćati glavnicu duga. Najbolji primjer za ovo je kod nas Petrokemija.

 • Uvijek je najbolje vracati dug kako je ugovoren. Za ovo financiranje bez otplate se koriste uglavnom kratkorocni revolving krediti, maks do 2 godine. Dugorocne kredite bez otplate banke nece bas odobravati jer su preriskantni za banku. Otplatom se kontrolira poslovanje i odnos prema kreditoru, smanjuje se izlozenost. Zato furme otplacuju uredno kredite a onda ih po potrebi u suradnji s bankom ako ne plate do kraja prekrajaju s drugima, zbog drugacijeg nacina otplate, kamate, kolaterala.

 • Uvijek je najbolje vracati dug kako je ugovoren. Za ovo financiranje bez otplate se koriste uglavnom kratkorocni revolving krediti, maks do 2 godine. Dugorocne kredite bez otplate banke nece bas odobravati jer su preriskantni za banku. Otplatom se kontrolira poslovanje i odnos prema kreditoru, smanjuje se izlozenost. Zato furme otplacuju uredno kredite a onda ih po potrebi u suradnji s bankom ako ne plate do kraja prekrajaju s drugima, zbog drugacijeg nacina otplate, kamate, kolaterala.

  Dobro kod nas je uopće i posuđivati novac pravnim osobama preriskantno, koliko ono svaki četvrti kredit je nenaplativ(djelomično ili u potpunosti).


  Naravno da se moraš držati uvjeta ugovaranja, jer svako nepridržavanje ugovora je utuživo i vuče sa soobom neke već ugovoreno penale+ gubitak ugleda kod drugih financijskih instucija.

 • Uvijek je najbolje vracati dug kako je ugovoren. Za ovo financiranje bez otplate se koriste uglavnom kratkorocni revolving krediti, maks do 2 godine. Dugorocne kredite bez otplate banke nece bas odobravati jer su preriskantni za banku. Otplatom se kontrolira poslovanje i odnos prema kreditoru, smanjuje se izlozenost. Zato furme otplacuju uredno kredite a onda ih po potrebi u suradnji s bankom ako ne plate do kraja prekrajaju s drugima, zbog drugacijeg nacina otplate, kamate, kolaterala.

  Dobro kod nas je uopće i posuđivati novac pravnim osobama preriskantno, koliko ono svaki četvrti kredit je nenaplativ(djelomično ili u potpunosti).


  Naravno da se moraš držati uvjeta ugovaranja, jer svako nepridržavanje ugovora je utuživo i vuće sa soobom neke već ugovoreno penale+ gubitak ugleda kod drugih financijskih instucija.

  Banke se drže načela poslovanja: ako ti treba kredit za obrtna sredstva uzmeš kratkoročni i obnavljaš, ako kupuješ brod uzmeš dugoročni i otplaćuješ od budućih prihoda. Nitko ne uzima dugoročni kredit pa ne vraća.

 • Uvijek je najbolje vracati dug kako je ugovoren. Za ovo financiranje bez otplate se koriste uglavnom kratkorocni revolving krediti, maks do 2 godine. Dugorocne kredite bez otplate banke nece bas odobravati jer su preriskantni za banku. Otplatom se kontrolira poslovanje i odnos prema kreditoru, smanjuje se izlozenost. Zato furme otplacuju uredno kredite a onda ih po potrebi u suradnji s bankom ako ne plate do kraja prekrajaju s drugima, zbog drugacijeg nacina otplate, kamate, kolaterala.

  Dobro kod nas je uopće i posuđivati novac pravnim osobama preriskantno, koliko ono svaki četvrti kredit je nenaplativ(djelomično ili u potpunosti).


  Naravno da se moraš držati uvjeta ugovaranja, jer svako nepridržavanje ugovora je utuživo i vuće sa soobom neke već ugovoreno penale+ gubitak ugleda kod drugih financijskih instucija.

  Banke se drže načela poslovanja: ako ti treba kredit za obrtna sredstva uzmeš kratkoročni i obnavljaš, ako kupuješ brod uzmeš dugoročni i otplaćuješ od budućih prihoda. Nitko ne uzima dugoročni kredit pa ne vraća.

  kad kažem da se glavnice kredita ne vraćaju, ne mislim da se uopće ne vraćaju, već da je ukupna suma svih glavnica kredita u bilanci konstantna, sasvim je nebitan način na koji to postigneš. Dug firme uglavnom ne vraćaju, pogledajte primjer PTKM,kako se to radi i primjer ATPL kako se to ne treba radit.