• Official Post

  ZB plus jest fond izražen u kunama, a pretežno ulaže u depozite poslovnih banka, instrumente tržišta novca (trezorski zapisi, komercijalni zapisi) te kratkoročne vrijednosne papire najkvalitetnijih izdavatelja.


  Ulazna naknada:Nema
  Izlazna naknada:Nema
  Naknade depozitara:0,075 %
  Naknade za upravljanje:0,90 %


  http://www.zbi.hr/home/zbi/zb-plus/hr/

 • evo, baš malo bacio oko na novčane fondove i nema nijednog koji pretežno ulaže u trezorce.


  pa ni ovi, iako ih banka reklamira kao novčani fond.


  da čovjek ne povjeruje

  "Likvidnost ne tražim, niti bih vam je dao!"