Preferred stocks

 • Otvaram ovu temu.

  U vrijeme kad na obveznice nema gotovo nikakvih kamata, čak su slabe i na one junk razinom ovo izgleda kao ok alternativa.

  Preferredi od velikih banaka, osiguravatelja, reitova 4-6% dividende.

  Na solidnim brodarima kontejnerašuma kao cmre, gsl, atco svi redom oko 8%,

  Na bulkerima tipa dsx isto mislim iznad 8%.

  Mislim kad imamo očajnu situaciju da je bilo što što valja na p/e 20 ili više a obveznice su bezveze još uvijek ovo nije skupo.

 • Igram se sa dividendušama, ove iznad 6% uglavnom yielda, no ne i sa brodarima/dividendušama.

  Biram likvidnije i to je momentalno energetski sektor, ima nešto potrošnih dobara, banaka i REIT ova.

  strategija mi je veliki ulog, kupuj dip, čekaj jedan dva % i bjež. najčešće jedna dionica u portfelju.

  Sada dakle ne spadam pod ovaj topic, no razmišljam da otkiselim dio portfelja u nekoj dobroj dionici koja uz dividenu i raste, isplati se.


  O svojim miljenicama tog tipa navodio sam bilješke NA forumu.


  Uzggred momentalno proučavam
  ORCC

  NEWT

  CSWC