Pitanja o predstecajnoj nagodbi

  • Jedno pitanje ako netko zna da li u predstecajnoj nagodbi ovisna drustva maticnog drustva (koje je uslo u predstecajnu nagodbu) imaju prava glasa za plan restrukturiranja tog maticnog drustva ?