Posts by FredPrerry

    Ima li netko frisku knjigu dionicara?

    Pridružujem se ovom upitu.


    Nekak sam razmišljanja da možde neće dionica potonuti niže od ovoga. Moguće da se neki njihov igrač se postavi na razinu 1,5 - 2 kn sa kojih 5.000.000 komada a to je brat bratu 10.000.000 kn. Za njih je to kikiriki. Malima daju da izađu barem se kakvim takvim iznosom i tako ih ušutkaju.