Posts by Mujo

  Po INFORMACIJI SA ODRŽANE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA 24.03.2020. predložena je isplata dividende.

  "Time predložena dividenda iznosi 37,66 kuna po jednoj redovnoj i povlaštenoj dionici."


  Što mislite, hoće li ići na isplatu dividende, ili će čuvati keš za moguće crne dane? Također vezano za COVID-19 pisalo je i:


  "Prema trenutnoj procjeni ne možemo sa sigurnošću znati kako će se odvijati situacija oko

  pandemije COVID-19. Društvo nije u mogućnosti predvidjeti daljnje reakcije kupaca,
  dobavljača, državnih tijela, banaka i ostalih subjekata. O razvoju situacije pravovremeno
  ćemo obavještavati investicijsku javnost."