ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji - Izvještaj likvidatora