LUKA RIJEKA d. d. Četvrti kvartal 4Q. 2019, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano