ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji - Obavijest o stanju financijske poluge na datum 31.12.2019.