ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Obavijest o opozivu i imenovanju člana NO