OT-OPTIMA TELEKOM d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora