PLAVA LAGUNA d. d. Godišnji izvještaj 1Y. 2019, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano