TEHNIKA d.d. - Odluka Nadzornog odbora od 27.02.2020.g.