ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijedlog za isplatu dividende