Arena Hospitality Group d.d. Godišnji izvještaj 1Y. 2019, revidirano, nekonsolidirano i konsolidirano