Zagrebačka burza d.d. - Objava o održanoj sjednici NO ZSE