Arena Hospitality Group d.d. - Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora