BRODOMERKUR d.d. - Imenovanje predsjednika uprave Brodomerkur