AD PLASTIK d.d. - Najava sjednica Nadzornog odbora i Uprave