OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Godišnji izvještaj 1Y., 2019, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano