HT d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica