Posts by sizif

    Danas na sjednici Vlade, dnevni red točka 5, ima li ovo veze sa UG

    5. Nacrt prijedloga zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (EU)